fonty, konfiguracja - (+)
konkretne programy - (*)
inne - (#)


X-Window:

(patrz także Unix jako taki)
(*) Netscape
(+) Polskie czcionki (fonty) ISO-8859-2 nowy pakiet fontów od firmy Biznet
(+) Użycie polskich czcionek - ekran i klawiatura - opis JS
(+) Polskie litery w Netscape i X-Window -opis Piotra Karockiego
(+) Uniwersalny skrypt do mapowania klawiatury
(+) Polskie litery w X-Window w wersji XFree
(+) Ogonki w X-Window na stacjach Sony -opis Aleksandra Matuszaka
(+) Ogonki w X-Window na HP
(+) Ogonki w DTE
(+) Plik .xmodmap dla Alphy Digital -opis Grzegorza Muchy
(+) Plik .xmodmap dla SGI -opis Marcina Klimowskiego
(+) Plik .xmodmap dla konsoli SUN -opis Tomka Surmacza