Katalog GUST/contrib

Katalog GUST/contrib/archiwalia/

Katalog ten zawiera dosyć już zdezaktualizowane prace, dotyczące starszych dystrybucji TeX-a itp., gromadzone dla celów historycznych
 ../ Katalog nadrzędny
 4emtex/
   Archiwum prac wspomagających instalację
   i polonizację dystrybucji emTeX (patrz też inst-emt.txt)
 errata.tl4/
   errata do CD TeX Live 4: aktualizacje,
   które warto wykonać; UWAGA: zawartość
   jest obecnie nieistotna dla użytkowników
   CD TeX Live 5 lub nowszego.
 oldfonts/
  Archiwalne prace fontowe GUST.
 pl4miktex/
  Pakiet do polonizacji instalacji MiKTeX 1.20 dla Windows.
 plindex/
  Prace B. Lichońskiego dot. tworzenia skorowidzów
  w języku polskim (nieco nieaktualne).
 pltexmf/
  Pakiet polonizacji *starszych* instalacji systemu TeX
  (teTeX < 1.0, MiKTeX <1.20, TeXLive <3) -- S. Wawrykiewicz, 1988.
 tetex-pl/
  Nieco nieaktualne pakiety polonizacyjne dla starszych dystrybucji
  Amiga i Linux Debian (archiwalne!).
 tl3-upd/
  Polonizacja i uaktualnienie instalacji TeX Live 3 -- archiwalne
  (S. Wawrykiewicz, 1998).

StaW, 14.04.2003