Ruch w ciągu ostatniej doby


ruch w ciągu ostatniej doby

 

Ruch dla poszczególnych pakietów


Poniżej pokazany dla tej samej skali pionowej, porządek według wielkości transferu w ciągu ostatniego miesiąca. Po kliknięciu na każdy z obrazków można zobaczyć wykres w całym zakresie wielkości transferów dziennych.
zsh zpimd zmailer zlib zebra xv xpdf xorp xiph ximian xfig xferstats xemacs xcdroast x.org x wwwoffle www wvware wu-ftpd wordpress wordlists wm.old