Remarks/Uwagi: spam@icm.edu.pl

lists.dsbl.org

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest open relayem, tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://dsbl.org/listing.php?ip=12.34.56.78

multihop.dsbl.org

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest open relayem, tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://dsbl.org/listing.php?ip=12.34.56.78

inputs.orbz.org

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an input open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest wejściem open relaya, tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://orbz.org/?12.34.56.78

outputs.orbz.org

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an output open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest wyjściem open relaya, tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://orbz.org/?12.34.56.78

relays.ordb.org

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest open relayem, tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://ordb.org/lookup/?host=12.34.56.78

relays.osirusoft.com

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an open relay (i.e. it may have too old or misconfigured software) dialup, spamsite, spamhaus or spew. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć to open relay (tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania), dialup, spamsite, spamhaus albo spew. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://relays.osirusoft.com/cgi-bin/rbcheck.cgi?addr=12.34.56.78

outputs.relays.osirusoft.com

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an output open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest wyjściem open relaya, (tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://relays.osirusoft.com/cgi-bin/rbcheck.cgi?addr=12.34.56.78

spammers.v6net.org

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is suspected to be used by spammers. The reason can be e.g. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest podejrzewany o bycie używanym przez spammerów. Powodem może być np. używanie zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://spammers.v6net.org/

dev.null.dk

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below with 12.34.56.78 replaced by IP number from the bounce message you got. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest open relayem, tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://fabel.dk/relay/test/index.epl?ip=12.34.56.78

orbs.dorkslayers.com

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is an open relay, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest open relayaem, (tzn. może używać zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://dorkslayers.com/

xbl.selwerd.cx

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is used by spammers. The reason can be e.g. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest używany przez spammerów. Powodem może być np. używanie zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://www.selwerd.cx/xbl/

blackholes.five-ten-sg.com

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is a spam source, an open relay, or a dialup address, i.e. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below after replacing 12.34.56.78 with the IP address specified in bounced mail. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest źródłem spamu, open relayem albo maszyna wysyłającą listy bezpośrednio przez połączenie telefoniczne. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://www.five-ten-sg.com/blackhole.php?ip=12.34.56.78

bl.spamcop.net

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is used by spammers. The reason can be e.g. it may have too old or misconfigured software. Please contact your administrator. More details can be found at URL below after replacing 12.34.56.78 with the IP address specified in bounced mail. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć jest używany przez spammerów. Powodem może być np. używanie zbyt starego lub źle skonfigurowanego oprogramowania. Proszę się skontaktować ze swoim administratorem. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej. Szczegóły można znaleźć przez URL podany niżej, gdzie 12.34.56.78 trzeba zastąpić numerem IP podanym w informacji o odbiciu listu. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.

http://spamcop.net/bl.shtml?12.34.56.78

forbidden.icm.edu.pl

Your e-mail has been bounced because the server which tried to deliver it to us is owned by one of the companies which took ORBS administrator to court. When in doubt use the address at the bottom of this page.

Twój list został odbity, ponieważ serwer, który próbował go nam doręczyć należy do jednej z firm, który wytoczyły proces administratorowi ORBS. W razie wątpliwości użyj adresu podanego na końcu tej strony.


Remarks/Uwagi: spam@icm.edu.pl