Podręczniki TeX-a i LaTeX-a oraz wybrana dokumentacja w formacie PDF

Co to jest format PDF przedstawia w skrócie artykuł PDF w pigułce.

Inne artukuły z Biuletynu GUST, dostępne w formacie PDF

Wymienione poniżej artykuły są jedynie wyborem publikacji zamieszczonych w Biuletynie GUST. Komplet artykułów dostępny jest w formacie PostScript, patrz na serwerze GUST, lub na stronie WWW GUST.
StaW, 30.11.2001