Katalog GUST/contrib

W katalogu tym gromadzone są prace członków GUST. Mile widziane są wszelkie uzupełnienia i aktualizacje (staw gust.org.pl)
 ../ Katalog nadrzędny
 4ispell
  polskie słowniki do ispell w kodowaniu iso8859-2 i windows cp1250
 archiwalia
  katalog zawiera dosyć już zdezaktualizowane prace, dotyczące starszych
  dystrybucji TeX-a itp., gromadzone dla celów historycznych (patrz
  skorowidz lub 00README w tym katalogu)
 AWK/
   Tutorial nt. AWK (BachoTeX'96) i przydatne skrypty AWK-owe
 BachoTeX2000/
 BachoTeX2001/
 BachoTeX94/
 BachoTeX95/
 BachoTeX96/
 BachoTeX97/
 BachoTeX98/
 BachoTeX99/
   Materiały udostępnione podczas kolejnych
   konferencji GUST w Bachotku
 GUSTLIB/
   Podręczna biblioteczka makr, głównie dla użytkowników
   Plain/MeX, ale przydatna też dla użytkowników LaTeX-a
   (patrz GUSTLIB/00readme).
 GUSTPROG/
   Różne przydatne programy, opracowane w GUST, wspomagające pracę
   z systemem TeX
   (patrz GUSTPROG/00readme).
 MF-PS/
   Pakiety łącza MetaFont-PostScript: epstomf, mftoeps itp. (B. Jackowski).
 PL-konwertery/
   Konwertery ,,standardów'' polskich liter.
 PLformat/
   Katalog ten zawiera podstawowe prace członków GUST dotyczące
   polonizacji systemu TeX:
   - pakiet mex -- polonizacja formatu Plain
   - pakiet platex -- narzędzia wspomagające skład
    w języku polskim w LaTeX2e.
 PS-supp/
   Dodatkowe narzędzia wspomagające prace wykorzystujące 
   PostScript. Nie związane może bezpośrednio z systemem TeX, 
   ale powstałe w środowisku polskich użytkowników TeX-a 
   i intensywnie w tym środowisku używane (patrz PS-supp/00README).
 Perl/
   Ściągawki dla użytkownikow Perl.
 TeX-PDF/
   Pakiet makr dla Plain/MeX do składu dokumentów PDF (T. Przechlewski),
   pdf-trans - pakiet do transformacji obiektów dla pdfetex (P. Jackowski)
 TeX-PS/
   Makra łącza TeX-PostScript (zawarte w bibliotece GUSTLIB).
 TeX-kodowanie/
   Prace dotyczące włączenia przekodowania plików TeX-owych
   do podstawowych dystrybucji systemu TeX.
   Katalog zawiera m.in. aktualne pliki .tcx i narzędzia
   do ich tworzenia.
 fonts/
   Fonty w plikach źródłowych MetaFont-a:
    cc-pl -- polska wersja fontów Computer Concrete;
    cm-pl -- polska wersja fontów CM (Computer Modern), także w wersji
        Type 1;
   opracowane w ramach GUST fonty Type1, TrueType i OpenType:
    lm   -- Latin Modern, rozszerzenie fontów CM dla prawie wszystkich
         języków łacińskich (w tym wietnamskiego);
    qfonts -- polonizacja fontów Bookman, Courier, Helvetica, 
         Times, ZapfChancery (tylko Type1);
    replicas -- fonty Antykwa Toruńska, Antykwa Półtawskiego, Iwona, Kurier;
   programy towarzyszące, dodatkowe makra i fonty zgromadzono w katalogach:
    tools -- m.in. toil, thetafix, pf2afm itp.
    varia -- cy104 -- zmodyfikowane (poprawione!) fonty WNcyr (cyrylice)
        qpx i qtx -- pakiety makr i fontów wirtualnych do składu
               matematyki z Palatino i Times.
 latex/
   pakiety M. Wolińskiego: 
    - mwcls.zip -- dostosowane do polskich tradycji standardowe klasy LaTeX2e,
    - spacjowanie fontów,
    - stokol -- materiały do wykładu o stosach i kolejkach (BachoTeX'97),
    - pretprin -- pakiet do składu programów komputerowych,
    - texforms -- projektowanie i wypełnianie formularzy w LaTeX;
   pakiet T. Łuczaka:
    - pismo -- klasa do polskich listów;
   pakiet P. Bolka:
    - latex2html -- konfiguracja latex2html dla jęz. polskiego.
 misc/
   Trudne do klasyfikacji różne makra i programy.
 mplib/
  Pakiety makr dla MetaPost:
  mpattern -- pakiet do tworzenia wypełnień wzorkowych (P. Bolek), 
  hatching -- wypełnienia obiektów zamkniętych (B. Jackowski).
 mpost/
  Pakiety współpracy z MetaPost: dvi2mp i epsincl (B. Jackowski);
 msf4tex/
  Prace dotyczące użycia darmowych fontów Microsoft (Verdana, Georgia)
  w środowisku TeX-owym (T. Przechlewski).
 web/
  Prace W. Bzyla: 
  - pakiet yweb -- programowanie dokumentowane dla YACC/BISON;
  - pakiet tweb -- dokumentacja Plain TeX.
 zaczynam/
  Przykłady plików dla początkujących adeptów TeX-a
  (jednocześnie pliki testowe dla formatów MeX i PLaTeX)
  -- S. Wawrykiewicz, 1998.

StaW, 04.11.2005