Opis usługi

Obecnie nie mamy na sunsicie baz danych z open relays, oprócz:

Od 15 maja 2001 r. NIE mamy kopii baz MAPS, gdyż wymagałoby to opłat.

Bazy danych rozpowszechniane przez DNS zawierają adresy IP serwerów przepuszczających pocztę bez ograniczeń (niektóre bazy zawierają spisy adresów, które przeszły testy bez błędów). W niektórych używane są specjalne wartości na oznaczenie różnego rodzaju usterek konfiguracji i kategorii serwerów, w tym takich, które służą do stałego spamowania. Dokładne definicje zawartości można znaleźć w opisach w WWW poszczególnych administratorów baz. Kopie na sunsicie są aktualizowane na bieżąco przy użyciu mechanizmów transferu domen DNS albo przez rsynca.

Nie posiadamy żadnych informacji nt. pewności działania, jakości albo skuteczności baz (poza przeglądem Jeffa Makeya) i nie możemy żadnej z nich polecać. Ocena należy do zainteresowanych.

Adres można sprawdzić w nastepujący sposób: Np. jeżeli chcemy sprawdzić adres 195.117.3.32, piszemy go od końca i doklejamy nazwę jednej z ww. domen:
32.3.117.195.inputs.orbz.org
Następnie można sprawdzić taki adres używając kopii baz danych na sunsicie:

root@pingwin:~,0# host -t txt 32.3.117.195.inputs.orbz.org sunsite.icm.edu.pl
32.3.117.195.inputs.orbz.org    TXT     "Open relay.  Please see http://orbz.org/?195.117.3.32"

Sposób korzystania

Różne MTAs mają możliwość korzystania z tych baz, ale na ogół nie można im wskazać nameservera, z którego by się chciało korzystać. Można je skonfigurować wg. wskazówek w dokumentacji, a zapytania kierować do bliższego nameserwera z kopią bazy przez użycie 'forward first' (albo 'forward only') w swoim nameserverze (bind/named 8.x i 9.x):
zone "inputs.orbz.org"		{ type forward; forward first; forwarders { 193.219.28.2; }; };
zone "outputs.orbz.org"		{ type forward; forward first; forwarders { 193.219.28.2; }; };
(konsultacja: Jan Rękorajski)

Informacje o konfiguracji MTAs można znaleźć w ich dokumentacji oraz w wielu miejscach w sieci, np. w ORBZ.

Bardzo rozbudowany przykład użycia różnych baz przez sendmaila:

FEATURE(`dnsbl', `list.dsbl.org', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#list.dsbl.org"')
FEATURE(`dnsbl', `relays.ordb.org', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#relays.ordb.org"')
FEATURE(`dnsbl', `spammers.v6net.org', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#spammers.v6net.org"')
FEATURE(`dnsbl', `dev.null.dk', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#dev.null.dk"')
FEATURE(`dnsbl', `blackholes.five-ten-sg.com', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#blackholes.five-ten-sg.com"')
FEATURE(`dnsbl', `bl.spamcop.net', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#bl.spamcop.net"')
FEATURE(`dnsbl', `forbidden.icm.edu.pl', `"450 Mail from " $`'&{client_addr} " refused. See http://sunsite.icm.edu.pl/spam/bh.html\#forbidden.icm.edu.pl"')
Przykład różni się od typowych: Przykłady informacji dla nadawców odbitych listów.

Uwagi: spam@icm.edu.pl