From: W.Myszka@immt.pwr.wroc.pl
Newsgroups: pl.comp.ogonki,pl.listserv.polip
Subject: Listy testowe iso-8859-2
Date: Wed, 4 Sep 1996 13:54:27 +0200
Organization: Technical Univeristy of Wroclaw


Sznowni Państwo
przygotowałem (bardzo prymitywny, to fakt) serwer pozwalający każdemy
sprawdzić czy jego program pocztowy rozumie MIME oraz poprawnie dekoduje i
wyświetla polskie znaki (ale nie tylko).
 
Jest to "dodatek" do "stron testowych ISO"
      http://www.immt.pwr.wroc.pl/export_hp/test/
 
Aby uzyskać przesyłkę z polskimi literami, należy wysłać list na adres
mime@immt.pwr.wroc.pl zawierajacy _pustą_ zawartość, a w polu Subject
informację: daj iso-8859-2
 
Jest to moja pierwsza wprawka przy użyciu procmaila, stąd przepraszam za
wszystkie błedy i inne takie...
 
Serwer rozpoznaje jeszcze polecenia:
daj help (albo get/send help) oraz
daj/get/send iso-8859-x (gdzie 0 < x < 10).

Przesyłka wysyłana jest jako ośmiobitowa, ale to w jakiej postaci dojdzie
zależy od zachowania programu pocztowego (zwykle sendmail) na komputerze
odbierającym. Musi on poprawnie rozpoznawać polecenia ESMTP i zezwalać na
przesyłanie zawartości ośmiobitowej.
 
Aby sprawdzić, czy używany serwer pocztowy pozwala na odbiór przesyłek
ośmiobitowych należy wykonać następującą sekwencję czynności:
 
telnet host_pocztowy 25
ehlo mój_adres
quit
 
i obejrzeć co serwer wypisał.
 
Oto przykład komputera, który odbierze przesyłke ośmiobitową poprawnie:
 
$ telnet galaxy.uci.agh.edu.pl 25
Trying...
Connected to galaxy.uci.agh.edu.pl.
Escape character is '^]'.
220 uci.agh.edu.pl ESMTP Sendmail 8.7.5/ALLMAN-8.6.12 ready at Wed, 4 Sep
1996 13:45:14 +0200 (MET DST)
ehlo ldhpux
250-uci.agh.edu.pl Hello mime@ldhpux.immt.pwr.wroc.pl [156.17.8.1],
pleased to meet you
250-EXPN
250-8BITMIME
250-SIZE
250-VERB
250-ONEX
250 HELP
quit
221 uci.agh.edu.pl closing connection
Connection closed by foreign host.
 
(Tekst 8BITMIME informuje, że komputer zgadza się na przesyłki
ośmiobitowe)
 
A to komputer, który być może da sobie radę z taką przesyłką, ale tego nie
sygnalizuje poprawnie (brak 8BITMIME):
 
$ telnet sun1000 25
Trying...
Connected to sun1000.pwr.wroc.pl.
Escape character is '^]'.
220-sun1000.pwr.wroc.pl Sendmail 8.6.12/8.6.12 ready at Wed, 4 Sep 1996
13:47:27 +0200
220 ESMTP spoken here
ehlo ldhpux
250-sun1000.pwr.wroc.pl Hello mime@ldhpux.immt.pwr.wroc.pl [156.17.8.1],
pleased to meet you
250-EXPN
250-SIZE
250 HELP
quit
221 sun1000.pwr.wroc.pl closing connection
Connection closed by foreign host.
 
A to komputer, który nie rozumie poleceń ESMTP:
$ telnet ldscoux 25
Trying...
Connected to ldscoux.immt.pwr.wroc.pl.
Escape character is '^]'.
220 ldscoux.immt.pwr.wroc.pl Server SMTP (Complaints/bugs to: postmaster)
ehlo ldhpux
500 Unknown or unimplemented command
quit
221 ldscoux.immt.pwr.wroc.pl says goodbye to ldhpux.immt.pwr.wroc.pl at
Wed Sep 4 13:48:50.
Connection closed by foreign host.
 
(nie rozpoznaje polecenia EHLO).
 
W przypadku drugim i trzecim przesyłka wysłana będzie jako kodowana
QuotedPrintable.
 
Wszelkie uwagi proszę kierować na adres W.Myszka@immt.pwr.wroc.pl
Pozdrowienia
Wojtek
 
--
Wojciech A. Myszka          W.Myszka@immt.pwr.wroc.pl
Technical University of Wroclaw, Institute of Material Science
and Technical Mechanics, Smoluchowskiego str. 25
50-370 Wroclaw, Poland, tel. (+48 71) 21-50-28, fax () 21-12-35