fonty, konfiguracja - (+)
konkretne programy - (*)
inne - (#)


Apple:

(*) Netscape
(*) Microsoft Internet Explorer
(+) Polskie czcionki na Apple
(#) Więcej na temat Apple
(#) Programy konwertujące