Jak nie należy robić

Cały mój apel spowodowany jest krótką notką w jednym z numerów czasopisma LinuxPLUS. Autor notki podawał URL do mirrora Linux Documentation Project. Napisał jednak, że mirror na SunSITE jest dość często nieaktualny i warto z tego powodu raczej sięgać do źródła.

Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby autor wspomnianej notki napisał mi wcześniej parę słów na temat kłopotów z tym mirrorem. Okazało się, że na sunsite.unc.edu zostało zmienione hasło do mirrorowania Linux Documentation Project, mój mirror zaś nie mogąc się tam zalogować, po cichu kończył pracę. Jeden list od autora w/w notki, a mirror działałby dobrze w przeciągu kilku dni, wszyscy zaś by na tym skorzystali.

Najwyraźniej jednak nie dla wszystkich jest to oczywiste, dlatego tak klarownie staram się wytłumaczyć, że czasem jeden list potrafi dużo zmienić.


Jan Rychter
Last modified: Mon Jul 28 18:55:04 MET DST 1997