U S Ł U G I    I N T E R N E T O W E
           

Meteo (dział meteorologii ICM)
[numeryczna prognoza pogody dla Polski]

News (obecnie na sunsicie, administracja: usenet@icm.edu.pl)
[jeden z największych serwerów Usenet News w Polsce]

Archie
[przeszukiwanie archiwów FTP]

Zbiory oprogramowania (SunSITE)
[30 TB programów za darmo] [komunikaty] [statystyki]

art.pl (ICM CIS)
[rejestracja w domenie art.pl]

O P R O G R A M O W A N I E     ( m i r r o r y )
           

Linux (dystrybucje, inne dystrybucje)

FreeBSD (FTP)

WWW
[ Firefox, Mozilla, Apache ... ]

Unix

OpenOffice

Tucows
[ Games, Linux, Mac, PDA, Themes, Windows, ... ]

Delphi Super Page